Permabond TA4207 is een twee componenten acrylaatlijm die uitstekende hechting geeft op veel metalen, plastics en composieten zonder dat er veel oppervlakte behandelingen nodig zijn. Zo zijn er al diverse goede resultaten geboekt met het lijmen van PET-G en zink en zijn oxidelagen op metaal ook geen enkel probleem. De lijm “etst” door de oxidelagen heen zodat schuren in sommige gevallen niet eens nodig is. Dit geeft als voordeel dat schuursporen tot het verleden behoren.

Permabond TA4207 Technical Datasheet

Permabond TA4207 flyer